Kanalisatsioonivõrgu haldamine ja sadevee käitlemine

HUBER SE Tooted Brošüürid Viited Protsessi kava
header_bottom

Kontakt

Huber SE ametlik esindaja Eestis on AS Eesti Energomontaaž aastast 2001

www.eem.ee

AS Eesti Energomontaaž

Sepa 4

20306 Narva

Eesti

 

icon.tel  +372 35 66 111

icon.tel  +372 56 56 44 20

icon.fax  +372 35 66 115

 

icon.mail  info@huber.ee
icon.mail  savtsukov@eem.ee

gb.gif English version

Kanalisatsioonivõrgu haldamine ja sadevee käitlemine

Varustus ja süsteemid kombineritud ning eraldiseisvate kanalisatsioonivõrkude jaoks

Meie pingutuste kaitsta keskkonda tervikuna ja eriti meie veeressursse oluliseks osaks on sadevee ning kombineeritud kanalisatsioonivõrkude ülevoolude käitlemine. Jõgede, järvede ja merede kvaliteet on märgatavalt paranenud pärast vanade reoveekäitlemisjaamade kaasajastamist ning uute jaamade ehitamist. Siiski, hoolimata kõikidest nendest pingutustest ja investeeringutest, põhjustavad kombineeritud ja sanitaarkanalisatsioonide ülevoolud tormide ajal ikka veel märgatava osa meie veekogude saastumisest. Selleks, et tulevikus neid probleeme vähendada, peame keskkonna kaitseks rakendama sobivaid meetmeid.

Sõelad kanalisatsiooni ülevoolude jaoks

HUBERi sõelu kasutatakse, et püüda kinni prahti ja teisi jämedateralisi tahkeid aineid kanalisatsioonivõrkudes ning takistada nende osakeste jõudmist veekogudesse tormide ajal. Meil on pakkuda erinevaid sõelu, mis sobivad kanalisatsiooni ülevoolude rakendustele. Selliste rakenduste jaoks saab valida varbsõelu ja augustatud sõelaplaate. Me pakume sõelu, mis on paigaldatud ülevoolupaisude ülesvoolu, ülesse või allavoolu. Optimaalselt sobiv sõel valitakse vastavalt nõutud või soovitud võimsusele, voolu- ja ehitustingimustele. Meie ülemaailmne kohalolek ja kompetents võimaldab meie ekspertidel pakkuda parimat lahendust igale probleemile.

Sadevee mahutite uhtumine

Kanalistatsioonitorude piiratud mahutusvõime tõttu paigaldatakse kaitsetuks jäänud kohtadesse lisamahutusvahendeid, nagu näiteks sadevee ülevool, säilitus- või selitusmahutid, mis peavad kinni sadevee esimese hoo ja suunavad selle pärast tormi reoveekäitlemisjaama.

Sobivad puhastussüsteemid on nõutavad kanalistatsionnitorude ja sadevee säilitusmahutite jaoks, et säilitada nende tööjõudlust ning et välistada ebameeldivat lõhna, mürgitus- ja ohutusriske, mis võivad tekkida sette anaeroobse laagerdumise ning reoveegaaside tõttu.

Kõige efektiivsem, kõige usaldusväärsem ja kõige odavam meetod kanalisatsioonitorude ja sadeveebasseinide puhastamiseks on survega uhtmine.

HUBERi läbipesukopad SK on ennast hästi tõestanud erinevat tüüpi ja erinevate mõõtmetega tankide uhtmisel.

Kanalisatsioonitorude uhtmine

Me pakume uuenduslikku ja patendeeritud kanalisatsioonitoru uhtmissüsteemi klappidega. Meie süsteem pakub eelist saavutada kestvaid puhastustulemusi isegi pikkade kanalisatsioonitorude puhul, tänu võimsatele ja pikkadele uhtmistele. See hoiab ära kanalisatsioonitoru mobiilse puhastamisega seotud kulutusi. Samuti saab kasutada kuivailmavooluhulka korrapäraseks kanalisatsioonitoru uhtmiseks, et ennetada settimist teatud kanalisatsiooni osades. See süsteem sobib kanalisatsioonitoru igasuguse ristlõike ja tavaliselt ka modifitseerimise jaoks, ilma kanalisatsiooni tööd katkestamata.

Sadevee kinnipidamine kanalisatsioonivõrkudes

HUBERi teine tähelepanufookus on intelligentsed ja efektiivsed süsteemid sadvee kontrollitud kinnipidamiseks kanalisatsioonivõrkudes. Selleks, et hoida kokku investeeringute ja töökulude pealt, on oluline efektiivsemalt kasutada ära olemasolevaid kanalisatsiooni mahtusid, just sadevee kinnipidamiseks, kontrollides veetaset võrgus. Paljudel juhtudel saab sellise intelligentse lähenemisega vältida lisasäilitusmahutite ehitamist. Sadevee sõelade paigaldamisega saab vähendada vältimatute sadevee ülevoolude poolt põhjustatud saastumist.

Väljavoolu mahu mõõtmine

Sadevee kinnipidamismahutite ja ülevoolude ärakasutamise jälgimine muutub veelgi olulisemaks, et võimaldada optimeerida kinnipeetud mahtude kasutamist ning vähendada ülevoolude olemasolu. On oluline, et me suudaksime mõõta väljavoolava sadevee voolu ja mahtu. Minevikus pole see olnud võimalik seal, kuhu on paigaldatud sadeveesõel. Meie varustusega on see nüüd võimalik.

© Copyright - Hydropress Huber AB