HUBERi lahendused orgaaniliste jäätmete töötlemiseks

organiskt avfall

 1. Biojäätmete punker
 2. Rasvapüüdur jäätmemahuti koos HUBERi kaanega
 3. Veski + metalli utiliseerimine
 4. Kiusti
 5. Eelkäitlusseade: HUBER ROTAMAT® tervikseade Ro 5
 6. HUBERi sõelmete pesupress WAP/SL
 7. HUBER COANDA liivapesur RoSF 4
 8. STRAINPRESS® mudapuhasti SP
 9. Anaeroobne aurusti
 10. Gaasimahuti ja -tõrvik
 11. Elektri/soojuse koostootmine
 12. HUBER ROTAMAT® kruvipress RoS 3
 13. HUBERi lintkuivati BT
 14. Biofilter
 15. Kuivatatud muda silo
 16. Kuivati soojusvarustus
 17. Reovee mahuti koos HUBERi kaanega
 18. Kemikaalide doseerimine
 19. Torujas reaktor
 20. HUBERi surveflotatsiooniseade (DAF)
 21. Tööstusvee mahuti
 22. ​Ujumuda

© Copyright - Hydropress Huber AB