HUBERi lahendused bioloogilise reovee käitlemiseks: HUBERi membraanbioreaktor

biologisk behandling mbr

  1. Reovee sissevool
  2. Denitrifikatsiooni mahuti koos propellerseguriga
  3. Õhustuskamber õhupihustitega (surve- või pindõhustus)
  4. Pöörlevad vaakummembraanid HUBER VRM® filtreerimismahutis
  5. Õhustuskompressor
  6. Rasvatustav õhustuskompressor
  7. Tagasisaabunud muda
  8. Ülejäänud (aktiiv) muda edasiseks käitlemiseks
  9. Väljavool: puhastatud filtraat, bakteriteta ja enamike viirusteta, sobib taaskasutamiseks
  10. ​HUBERi kaitsepiirded

© Copyright - Hydropress Huber AB