HUBERi lahendus vee taaskasutamiseks ja järelkütteks

återanvändning av vatten och värme

 

1. lahendus: hallvee käitlemine HUBER GreyUse®

2. lahendus: HUBERi kombineeritud veekäitlemine

3. lahendus: HUBER TubeWin soojusvaheti

4. lahendus: järelküte kanalisatsioonist HUBER ThermWin®

5. lahendus: soojus reoveest HUBER RoWin

© Copyright - Hydropress Huber AB