HUBERi lahendus septilise muda käitlemiseks

behandling av septiskt slam

 1. Septilised mahutid
 2. Mudakogumissõiduk
 3. HUBER ROTAMAT® mudavastuvõtuseade Ro 3.3
 4. Pestud ja kokkupressitud sõelmed
 5. Liigitatud liiv
 6. Eelkäideldud septiline muda
 7. Septilise muda säilitusmahuti
 8. Flokulatsiooni reaktor
 9. HUBER ROTAMAT® kruvipress RoS 3
 10. Veetustatud septiline muda
 11. Filtraat
 12. HUBER membraanbioreaktorseade
 13. Denitrifikatsiooni mahuti koos segistiga
 14. Õhustuse mahuti koos rõhkõhustamisega
 15. Õhustuse mahuti koos rõhkõhustamisega
 16. HUBERi vaakum pöörlevad membraanid VRM®
 17. Õhk membraani pealispinna puhastamiseks
 18. Filtraadi puhastamine pumpadega
 19. Käideldud, desinfitseeritud väljavoolav reovesi, nt kastmiseks
 20. Tagasisaabunud muda
 21. Muda
 22. ​HUBERi trepid ja piirded

© Copyright - Hydropress Huber AB