HUBERi lahendus plastmassitööstusele

plastindustri

 1. Segu- ja ühtlustusmahuti toorreovee jaoks
 2. ROTAMAT® tervikseade Ro 5
 3. Kokkupakitud ja veetustatud jämedateraline materjal
 4. Sete / liiv
 5. STRAINPRESS® mudapuhasti SP 4
 6. Kiud / peenmaterjal
 7. Puhvermahuti
 8. Torujas reaktor
 9. Kemikaalide doseerimine
 10. HUBERi surveflotatsiooniseade (DAF)
 11. Pumpelektrijaama veehoidla tööstusvesi /bioloogia
 12. Tagasisaabunud tööstusvesi
 13. Toitainete doseerimine MBR töötlus
 14. HUBER MBR seade
 15. Pöörlev vaakummembraanbioreaktor VRM®
 16. Muda kogumismahuti (ujumuda / jääkmuda biosüsteemist)
 17. Kemikaalide doseerimine
 18. ROTAMAT® kruvipress RoS 3
 19. ROTAMAT® kruvikonveier Ro 8t
 20. Veetustatud muda
 21. ​Puhastatud filtraat taaskasutamiseks või utiliseerimiseks

© Copyright - Hydropress Huber AB