HUBERi lahendus järelkütteks reoveest: järelküte mudakuivatusseadmest pärinevast puhastatud reoveest

värmeåtervinning slamtorkning

 1. Reoveekäitlusseadme väljavool
 2. Vedel muda
 3. Polümeerjaam
 4. Kruvipress ROTAMAT® RoS 3Q
 5. HUBERi aktiivne päikesekuivati SRT koos kasvuhoonega
 6. Jaotuskruvi veetustatud muda jaoks
 7. Liikuv mudasegisti
 8. HUBER ROTAMAT® kruvikonveier Ro 8
 9. Kuivatatud mudatoode tuhastamisse
 10. Vool soojuspumpa
 11. HUBERi soojusvaheti RoWin B
 12. Soojuspump
 13. Soe vesi põrandaaluseks kütmiseks
 14. Jahutatud vesi tagasi soojuspumpa
 15. ​Vee tagasipöördumine HUBERi soojusvahetisse RoWin B

© Copyright - Hydropress Huber AB