HUBERi lahendus detsentraliseeritud või osaliselt tsentraliseeritud reovee käitlemiseks koos taaskasutusega

 1. Reovee sissevool
 2. Eelkäitlusseade: HUBER ROTAMAT® tervikseade Ro 5
 3. Pestud ja kokkupressitud sõelmed
 4. Liigitatud liiv
 5. Eeltöödeldud reovesi
 6. Säilitus- ja ühtlustusmahuti
 7. HUBERi membraanbioreaktor
 8. Denitrifikatsiooni mahuti koos segistiga
 9. Õhustuskamber õhupihustitega
 10. Õhustuskompressor
 11. Pöörlevad vaakummembraanid HUBER VRM®
 12. Õhk membraani pealispinna puhastamiseks
 13. Filtraadi pumbad
 14. Puhas, desinfektseeritud ja taaskasutatav väljavoolav reovesi
 15. Tagasisaabunud muda
 16. Muda
 17. HUBER ROTAMAT® kruvipress RoS 3Q
 18. Veetustatud muda
 19. Filtraat
 20. ​HUBERi trepp ja käigutee

© Copyright - Hydropress Huber AB